Majalah Sora|Tuesday, March 19, 2019
You are here: Home » Sora Sakola » Program Kerjasama Basa Jepang SMAN 10 Bandung : Guruna Tuan Kurosawa Hidemi Kepala Sekolah Manten ti Jepang

Program Kerjasama Basa Jepang SMAN 10 Bandung : Guruna Tuan Kurosawa Hidemi Kepala Sekolah Manten ti Jepang 

SONY DSCAde Suryaman, S.Pd.,M.M., Kepala SMAN 10 Kota Bandung

majalahsora.com, Kota Bandung – Lamun hayang apal kahiji  nagara kudu wanoh kana basa jeung budayana. Kapan basa, budaya téh cicirén bangsa. Apal kana basa deungeun (asing) gé bakal nambahan pangaweruh utamana nu patalina jeung pagawéan atawa pendidikan. Komo kiwari zaman global, dunya pendidikan di urang kudu nyiapkeun sumber daya manusa nu kompeten bari dibekelan ku keterampilan basa asing.

Guru Ahli Bahasa Jepang Kurosawa  HidemiKurosawa Hidemi, kepala sekolah manten ti  Nagara Sakura nu ngajar basa Jepang di SMAN 10 Bandung

Ku kituna SMAN 10 Bandung nu dipingpin ku Drs. Ade Suryaman, M.M., gé kacida dariana ngatik-ngadidik mekelan para siswana ku basa asing saperti basa Jepang. Guruna gé lain bantrak-bantrakkeun, lian ti tanaga pendidik petingan ti urang, ogé aya Kurosawa Hidemi guru ahli ti Jepang.

SMA negeri nu pernahna di Jalan Cikutra Bandung téh, unggal taun meunang bantuan tanaga ahli basa ti Jepang. Kitu deui tilu urang guru basa Jepangna geus dimiangkeun ka Jepang, kaasup nu rék dikirim deui ka Nagara Sakura, dina bulan November 2017, nu bakal datang.

siswa saregep diajarDra. Een Rohaeni guru basa Jepang SMAN 10 Bandung (katuhu)

SMAN 10 Bandung  memang geus tilu taun  noron ngayakeun program “Nihongo Partners” (Program NP) gawé bareng jeung Japan Poundation Jakarta. Anu tujuanna taya lian, “Kanggo ngabantos proses belajar-mengajar  basa Jepang di kelas, utamina nyosialisasikeun budaya Jepang ka para siswa,” kitu saur Dra. Een Rohaeni guru basa Jepang SMAN 10 Bandung, sababaraha waktu nu kaliwat.

Jadi cék Een, siswa téh teu kudu hésé béléké néang nu aya patalina jeung budaya Jepang di internet (browsing), “Da kapanan parantos aya native na, janten para siswa tiasa naroskeun, sanés kanten hal nu aya patalina sareng basa atanapi budaya Jepang  langsung, sanes ‘KW’ ieu mah,” kitu cék Een, nu ngajelaskeun tujuan Tuan Kurosawa ngajar di SMAN 10 Bandung téh.

Ngajar di kelasNgajar di kelas

Cindekna mah Tuan Kurosawa téh tugasna ngabimbing, mantuan  guru basa Jepang di ieu sakola dina proses pembelajaran di kelas, utamana ngajarkeun “pelapalan” jeung intonasi basa Jepang, da basa Jepang mah béda jeung basa urang. Aya lapal panjang-pondokna, salah-salah ngucapkeun mah bakal béda harti.

Lian ti kitu anjeunna gé ngajar eskul (ekstrakulikuler) jeung kabeneran di SMAN 10 aya Nihonkai (ekskul kleub basa Jepang).

Di sagigireun éta, ngajarkeun Hiragana, Katakana, Kanji, Shuusi (kaligrafi), jeung nerangkeun pestival-pestival di unggal musim nu aya di Jepang. Lian ti éta, ieu manten Kepala SMP di Kami Kawa Jepang,  SMP di Seoul Korea Selatan jeung SMP Agano Jepang téh ngawanohkeun rupa-rupa katuangan ti nagarana saperti Onigiri, Makizushi, Kare Raisu, Takoyaki. Kitu deui kaulinan-kaulinan  tradisional  Jepang di antarana Kendama, Daruma Otoshi,Koma, Origami jeung sajabana.

Mantuan guru ngajar di kelasMantuan guru ngajar di kelas

Ku rawuhna Guru Kurosawa Hidemi nu rancagé jeung binangkit tangtu waé cék Een jadi nambah sumanget diajar para siswa, sabab bisa diajar langsung ka guru ahlina nu jolna langsung ti Jepang. Kurosawa gé diperedih pikeun ngalatih para siswa dina nyanghareupan pasanggiri nu aya patalina jeung kabudayaan Jepang sangkan siswa SMAN 10 jadi pinunjulna.

Teu ngan ukur ngajar bahasaTeu ngan saukur ngajar basa Jepang wungkul

Rencanana ieu manten Kepala Sakola di Jepang téh, ngajarna nepi ka tanggal 25 Maret 2018 (salila 6 bulan/sasemester).  Ditalek ku Majalah Sora betah henteuna cicing di Bandung, resep cenah, “senang” pokna téh maké basa Indonesia, da saeutik-eutikeun mah bisa. Siswana gé lalucu pikaresepeun. Ngeunaan katuangan  gé taya pasualan cenah, da di Jepang gé kapanan katuangan utamana mah sarua sangu jiga di urang, komo Kurosawa mah geus biasa ngaprak ngalanglang buana ka-36 nagara, da karesepna. Kituna téh ti saprak pangsiun jadi kapala sakola taun 2011. Arigato Gozaimas cekeng téh, tuan guru pepeta hayang apal basa Sundana “Hatur nuhun” kalau jawabnya “sami-sami” atau “sawangsulna” cekeng téh, langsung saharita kénéh dicatet ku Guru alumni Ekonomi Tamagawa Daigaku terah Saitama Ken, wewengkon deukeut Tokyo Jepang. [Asep GP]***