Majalah Sora|Wednesday, March 20, 2019
You are here: Home » Serba Serbi » Jagat Kertas di ISBI: Mahasiswa Nyiar Luang Tina Pameran

Jagat Kertas di ISBI: Mahasiswa Nyiar Luang Tina Pameran 

Prof.Wawan Biantara dina Pembukaan  PameranProf.Wawan biantara dina pembukaan pameran

majalahsora.com, Kota Bandung – Dina Tanggal 13 nepi 20 Séptémber 2017 kaliwat geus lumangsung Pameran, kuliah umum (Studium Generale), jeung Workshop “Jagat Kertas Dalam Perspektif”, Prof. Dr. Setiawan Sabana, MFA, di ISBI Bandung. Kagiatan mitembeyan ieu cék Wakil Dekan I FSRD ISBI (Institut Seni Budaya Indonesia) Dr. Supriatna, minangka bubuka perkuliahan dina taun ajaran anyar.Kahareupna bakal maneuh digelar tiap taun. Nya dimimitian ku mintonkeun tapak aktivitas seni rupa Prof.Dr. Setiawan Sabana. Nu totalitas dina  berkarya dan pemikiran.                                                                        

“Urang  mangpaatkeun jeung kuras pangaweruh Prof.  Wawan, kapan urang téh kiwari keur néangan jatidiri, urang gé hoyong icikibung dina dunya seni saperti perguruan tinggi seni lianna. Mugia sababaraha taun ka payun kapendak saha-sahana jati diri urang, naha rék nguatan tradisi atawa kumaha,” kitu harepanana.

Suasana PameranSuasana pameran

Dekan FSRD ISBI  Dr.Anis Sujana, S.St., M.Hum, kacida ngabagaéakeunana kana acara ieu sarta miharep jadi acara maneuh ka hareupna.

Lian ti ngaguar “Jagat Kertas Dalam Persfektif”  dina Studium Generale nu direspon ku happening art mahasiswa ISBI, Wawan dina pameran ieu mintonkeun sababaraha karya grafis petinganana, ti mimiti nu dipamerkeun di Australia (taun 1979) nepi ka nu dipamerkeun cikeneh di Malaysia (taun 2017). Dina workshop Wawan, demo nyieun kertas daur ulang di hareupeun para mahasiswa  FSRD ISBI.

Pameran Jagat KertasPameran “Jagat Kertas”

”Jagat Kertas”  téh salah sahiji  karya seni  grafis Prof.Dr.setiawan Sabana, MFA (Master of Fine Arts) nu geus kakoncara ka mancanagara sabab geus dipamerkeun di sababaraha nagara jeung nusantara. Wawan nénéhna mah, memang ka asup seniman perupa Bandung nu geus moyan, jajaka kalahiran Bandung 10 Méi 1951 nu ti taun ‘80-an nepi ka kiwari ngajar di FSRD (Fakultas Seni dan Desain) ITB téh teu reureuh ngamalirkeun guligah manahna kana media seni grafis. Nya “keretas” salaku wadah geusan ngamalirkeun estetik jeung tematikna.

Keretas keur Wawan lain ngan ukur wadah (material/medium), tapi ogé hiji wangun talatah jeung ma’na. Keretas jadi metafora tina sajarah bihari, kiwari jeung perspektif mangsa hareup. Keretas jadi sakabéhing rasa jeung pikir, jirim tina kontemplasi. Keretas jadi Jagat.

Workshop Kertas Daur UlangWorkshop kertas daur ulang

Aya sababaraha karyana tina media keretas nu geus dipamerkeun dina pameran tunggalna di antarana: “Menyapa Alam, Merambah Kertas”, Galeri Hidayat Bandung (taun 1994), “Cemeneti Gallery”, Yogyakarta (taun 1996), “Legenda Kertas”, di Bentara Budaya Jakarta, Gracia Art Gallery Surabaya, Langgeng Gallery Magelang, Galeri Semarang & Bilik Rupa Semarang (taun 2005), “Legenda Kertas”, Museum Radya Pustaka, Solo; kolaborasi jeung Padepokan Lemah Putih Solo jeung di STSI Bandung (taun 2006), “Blind Book” , Sigi Arts Gallery, Jakarta (taun 2008), “Jagat Kertas”, Bentara Budaya Jakarta (taun 2011), “The Cosmos of Paper”, University of Malaysa, Kuala Lumpur Malaya (taun 2013), “Diagnosa Kiprah Seni Setiawan sabana”, Galeri Soemardja ITB (taun 2014), “Lakon Tubuh”, Chaosmos Perjalanan Jiwa”, Bentara Budaya Jakarta.                                                            Pada Ngarojong ku dosen jeung  senimanPada ngarojong ku dosen jeung seniman                       

Tacan pameran kelompok saperti “15th Asia Internasional Art Exhibition, Tainan , Taiwan (taun 2000), “Imagining The Book”, the library of Alexandria, Egypt 17th Asian International Art Exhibition, Daejeon Museum, Daejeon Korea (taun 2002), “CP Biennale (taun 2003), Galeri Nsional Jakarta, The 18th Asian International Art Exhibition”, Hongkong (taun 2003), “23rd Asian International Art Exhibition, Guangzhou, China (taun 2008), 24rd Asian International Art Exhibition, National Gaellry, Kuala Lumpur, Malaysia (taun 2009), “25th Asian International Art Exhibition”, Modern Art Museum, ulaan Bataar, Mongolia (taun 2010), MASS (Modern Art Society Singapore) Art Exhibition, Singapore (taun 2014). Cikénéh Wawan gé geus pameran di Syah Alam Malaysia.

Lian ti Dekan jeung Wakil Dekan, harita nu hadir dina bubuka téh aya, Dr.Teddi Permadi jeung baturna ti Amerika, Agus, Geri, Cece, Nandang Gawé nu cikénéh ngaraéh gelar magister/master seni, ogé aya mahasiswa ISBI, dosen,  jeung publik seni Bandung. [Asep GP] ***