Majalah Sora|Wednesday, March 20, 2019
You are here: Home » Sora Sakola » EDUFAIR 2017 SMAN 13 BANDUNG: Sangkan Siswa Teu Poékkeun milih Jurusan-Fakultas di Perguruan Tinggi

EDUFAIR 2017 SMAN 13 BANDUNG: Sangkan Siswa Teu Poékkeun milih Jurusan-Fakultas di Perguruan Tinggi 

Drs.Udin Saehudin, M.Pd. Kapala  Sakola SMAN 13 Bandung (1)Drs. Udin Saehudin, M.Pd, Kepala SMAN 13 Kota Bandung

majalahsora.com, Kota Bandung – Pameran pendidikan atawa Edufair tangtu jadi sarana informasi nu kacida pentingna pikeun para siswa SMA/SMK nu rék neruskeun sakola ka perguruan tinggi.Ku kituna ieu program bimbingan konseling téh diropéa, dipasieup, jeung direuahreuah ku kasenian sangkan narik ati. Alhasil para siswa gé lian ti kahibur gé, meunang informasi nu akurat ngeunaan dunya atikan di perguruan tinggi. 

Dibageakeun ku Upacara  Adat-Lengser (1)Dibageakeun ku upacara adat-léngsér 

Tapi tujuan nu utama tina Edufair ieu, “Siswa  kelas XII tiasa nangtoskeun jurusan, fakultas sareng perguruan tinggi mana nu luyu sareng kahoyong, kamampuh, sareng bakatna.Kitu deui kanggo siswa kelas X-XI janten motivasi kana suhud diajarna”, kitu harepan Pupuhu Panitia kagiatan Dra. Sri Mulyati dina bubuka  “Edufair  2017 SMAN 13 Bandung  (Thirteen Edufair 2017)”, nu lumangsung di palataran tengah SMAN 13 Bandung Jalan Raya Cibeureum No.52 Bandung, Rebo (13/12/2017).

Kapala sakola nyarengan Dede Amar  gumulung jeung para siswa (1)Kapala SMAN 13 nyarengan Drs. Dede Amar, M.M.Pd., Kepala BP 3 Wilayah IV (safari hideung) gumulung jeung para siswa

Kagiatan pameran pendidikan nu mayeng diayakeun unggal taun ieu memang harita rada tohaga, unggal taun gé aya peningkatan cék Asti jeung Maya kelas XI IPA 1 sarta kaala mangpaatna pikeun siswa nu rék neruskeun ka perguruan tinggi, “Abdi sareng rérencangan janten tiasa  persiapan  ti anggalna dina milih jurusan, fakultas sareng perguruan tinggi katut waragadna,” kitu cék Asti nu rék neruskeun ka UPI jeung Maya ka ITB.

Angklung Minangka BubukanaNyadakeun angklung minangka bubukana

Dina kagiatan pameran pendidikan harita dieusi ku sabaraha stan perguruan tinggi swasta (PTS) jeung perguruan tinggi negeri (PTN) katut perguruan tinggi kedinasan saperti  PTN:UPI, Polban,  ITB,  Unpad, UIN, STAN.  Perguruan Tinggi Swasta: Poltek Kesehatan Boromeus, Poltek Pos, Universitas Nurtanio, Akademi Kebidanan  Bandung,  Maranataha, STHB, Unisba,  Unpas,   Ariyanti,  U –Telkom,  Widyatama,  Itenas, Poltek Praktisi jeung Pendidikan Latihan Panghegar sarta ti kedinasan  Ajendam nu mintonkeun simulasi asup tamtamma, secapa,  jeung Akmil.diogan ogé wawakil  SMA sa-Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung jeung Bandung Barat kalayan direuahreuah ku upacara adat-léngsér, angklung, silat tajimalela, jaipongan jeung vokal grup sarta bazar karya siswa jeung katuangan, sakabéhna hasil kréasi siswa SMAN 13 Bandung.

Angklung SMAN 13 BandungTim Angklung SMAN 13 Bandung

Hal éta tangtu jadi kareueus jeung kabungah Kepala SMAN 13 Bandung Drs. Udin Saehudin, M.Pd nu harita sami hadir jeung Kapala BP 3 Wilayah IV Disdik Jabar Drs. Dede Amar, M.M. Pd, Pengawas SMAN 13 Bandung Dra.Entin Kartini, M.M., Ketua Komite Drs. Wikarsa, Lurah Campaka, wawakil ti Polsek Andir, Camat Andir, Danramil, Ajendam sarta ondangan séjénna.

Direuah-reuah ku Silat Taji  MalelaDireuah-reuah ku Silat Tajimalela

Udin Saehudin miharep ku ayana Edufair 2017 SMAN 13 Bandung ieu bisa méré gambaran nu pasti ka anak didikna nu rék neruskeun ka perguruan tinggi boh PTN, PTS, sarta Akpol jeung Akmil, “Mugia aya mangpaatna kanggo SMAN 13 sareng sakola sanésna,” kitu saurna

Ketua Komite Sekolah Drs. Wikarsa gé sapamadegan, lantaran memang  para siswa jeung putrana kacida perluna ku informasi ngeunaan perguruan tinggi, sangkan teu poékkeun, cenah gé.

Stan Ariyanti pada ngadeudeulStan Ariyanti pada ngadeudeul

Tangtu ku ayana kagiatan model Edufair atawa pameran pendidikan  nu geus ceuyah diayakeun ampir ku sakabeh SMA/SMK ieu geus nandakeun yén informasi pendidikan geus brukbrak, terbuka, hadé jeung akurat sarta bisa dipertanggungjawabkeun tur bisa jadi motivasi hadé pikeun para siswa. Hubungan perguruan tinggi jeung pendidikan menengah gé jadi tambah layeut, “Ku éta hal, mugia ku ayana pendidikan nu hadé bangsa urang janten langkung majeng sareng jaya,” kitu saur Pa Kapala Balai Dede Amar. [Asep GP] ***