Majalah Sora|Wednesday, March 20, 2019
You are here: Home » Tokoh

Tokoh

Kamandang Pa Yogas Kana Kasundaan

Pa Yogas Bandung – Dina salah sahiji kasempetan, Majalah Sora hasil ngawawancara Pa Yogas Heryanto carogé Dra. Euis Purnama, M.M.Pd., Kepala SMKN 3 Kota Bandung. Katelahna mah Kang Yogas, teureuh Garut-Tasik, anu saumur-umur aktif di organisasi nonoman nu geus moyan, nya éta AMS (Angkatan Muda Siliwangi), negrakkeun kamandangna kana kasundaan. “Dina waruga Sunda kudu ngabalung sungsum rasa duduluran. Poma ...Full Article